วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ประวัติ เทศบาลตำบลบางเมือง
 
       เดิมเทศบาลตำบลบางเมืองมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางเมือง ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 และได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางเมือง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 พร้อมกับสุขาภิบาลอื่นๆ จำนวน 980 แห่ง มีพื้นที่รวม 13.12 ตารางกิโลเมตร
 
       ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางเมือง ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนอยู่สุข ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลบางเมือง ( หมู่ 1, 2, 3, 5 และ 7 ) ตำบลบางเมืองใหม่ ( ทั้งตำบล ) และตำบลเทพารักษ์ ( หมู่ 3, 4, 5, 7 ) มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง จำนวน 100,831 คน แยกเป็นชาย 47,753 คน หญิง 53,078 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 76,751 คน จำนวนครัวเรือนรวม 39,719 หลังคาเรือน มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองแล้ว 62 ชุมชน ( ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 )
 
 
  ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางเมือง
 
       ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเป็นรูป  "พระนารายณ์"  ซึ่งแปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่ฝ่ายปราบปราม มีหน้าที่คุ้มครองชาวโลก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
 
 

 
 
 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.