วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5
อบรมและพัฒนาศักยภาพ
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558
โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนรวมพลังสร้างความสามัคคี (กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโรคร้อน)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ขอบคุณ
โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการการแข่งขันเซปัคตระกร้อ ประจำปีการศึกษา 2558

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.