จากใจนายประทีป ยั่งยืน นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง :: ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างเทศบาลตำบลบางเมืองให้เป็นที่กล่าวขานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองว่า " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
พิธีมอบเงินอุดหนุนอสม.ประจำปี 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
พิธีสวดมนต์
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
โครงการห้องสมุดชุมชน
การประชาคมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ชุมชนทวีทอง 2
โครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง
ศึกษาดูงานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมือง
มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง มอบนโยบาย

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.