จากใจนายประทีป ยั่งยืน นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง :: ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างเทศบาลตำบลบางเมืองให้เป็นที่กล่าวขานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองว่า " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางเมือง
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรนวดฝ่าเท้า)
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรนวดฝ่าเท้า)
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
กีฬาสานสัมพันธ์
โครงการจัดเวทีประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ (ครั้งที่ 2)
โครงการจัดเวทีประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ (ครั้งที่ 1)
การแข่งขันการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกประจำปี 2557
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการผู้นำคืนความสุขให้กับชุมชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชีนีนาถ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ให้เอดส์เป็นศูนย์”
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม”ชาวประชา อาสา พัฒนา ถนนเทพารักษ์ เทิดไท้ มหาราชินี”
โครงการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรสตรีและสนับสนุนกิจกรรมงานพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดอุบลราชธานี

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.