วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
ประชาคมชุมชนศิริสุข
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
ประชาคมชุมชนพร้อมมิตร
กิจกรรม ๕ ส สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง
ประชาคมชุมชนราชศุภนิมิต ๑ และชุมชนราชศุภนิมิต ๒
ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง
ประชาคมชุมชนดินทอง 3
เบี้ยยังชีพ
การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง เทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาล
ประชาคมชุมชนศรีเพชรเคหะ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.