วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเมือง ครั้งที่ 2 / 2560
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมชี้แจงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเมือง โดย คณะอนุกรรมการผู้สูงอายุ คนพิการและคณะกรรมการชุมชน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมือง เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมือง เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
การประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลตำบลบางเมือง (พ.ศ. 2561-2564)
การประชุมประชาคม ระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
มอบนโยบายครูอัตราจ้างโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมืองเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการ
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การรับสมัครผู้จ้างเหมาบริการ โครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ”เทน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)”

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.