วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รัยอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดผ่อนผันหน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขาศรีนครินทร์
โครงการจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบางเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559
การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การลอกท่อชุมชนเรวัติ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม "บางเมือง รวมพลัง ยับยั้งไข้เลือดออก"
การประชาคมลอกท่อระบายน้ำในชุมชนเปรมฤทัย
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
งานประเพณีสงกรานต์ (ภาคบ่าย)
งานประเพณีสงกรานต์ (ภาคเช้า)
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" และกิจกรรม "การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหาร"
การประชาคมลอกท่อระบายน้ำในชุมชนอุดมพร
ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
การประชาคมลอกท่อระบายน้ำในซอยอุดมเดช 5 และ 6 ซ้าย
การประชาคมลอกท่อระบายน้ำในชุมชนยูลิ
การศึกษาดูงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2559

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.