จากใจนายประทีป ยั่งยืน นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง :: ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างเทศบาลตำบลบางเมืองให้เป็นที่กล่าวขานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองว่า " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบางเมือง ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบางเมือง
พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบางเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองมอบนโยบาย
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2557
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2557
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย และเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพลังมวลชน “ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ”(รุ่นที่1)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพลังมวลชน“ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ”ภายใต้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพลังมวลชน “ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ”

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.