วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
พิธีมอบเช็คโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง) ประจำไตรมาสที่ 3 , 4
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการกิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์ป้องกัน ยาเสพติด สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเมือง ครั้งที่ 1/2559
โครงการเฝ้าระวัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (ปีงบประมาณ 2559)
โครงการเฝ้าระวัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการมอบใบประกาศฯ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงพื้นที่ีสำรวจประตูควบคุมการระบายน้ำ (กม.14) แก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามนโยบายของ คสช.
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมเพื่อบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่อยู่ติดคลองสำโรงในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย ผักตบชวา และวัชพืชในคลองสำโรง
มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "เทน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)"

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.