วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการมอบใบประกาศฯ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงพื้นที่ีสำรวจประตูควบคุมการระบายน้ำ (กม.14) แก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามนโยบายของ คสช.
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมเพื่อบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่อยู่ติดคลองสำโรงในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย ผักตบชวา และวัชพืชในคลองสำโรง
มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "เทน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)"
ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กแรก ร่วมกับ นักสงเคราะห์น้อย
การประชาคมระดับเทศบาล โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2559 กิจกรรม "เยาวชน ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์"
โครงการเสริมสร้างและะพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง (กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2559 (วันที่ 22 สิงหาคม 2559)
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครกาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ
รับมอบเตียงนอนผู้ป่วย

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.