วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
เทศบาลตำบลบางเมือง ตั้งเป็นศูนย์รับบริจาค ช่วยเหลือน้ำท่วม
โครงการกิจกรรมเลือกตั้ง/ประชาคม คณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการจัดประชุมประจำเดือนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมือง ครั้งที่ 1/2560
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี "
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2560
การประชุมสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเมือง
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “เทน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)”
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.