วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๙
กิจกรรม “รณรงค์ทำความสะอาดคลองมหาวงศ์” เทศบาลตำบลบางเมือง ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชน
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง
โครงการกิจกรรมอบรมและประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๕๘
Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ”
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี ๒๕๕๙
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.