วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเมือง ครั้งที่ 5/2560
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมทักษะด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานสภาเทศบาล .
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2560
การมอบเช็คจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “เทน้ำหมัก จุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)”
ร่วมเป็นเจ้าภาพตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ กิจกรรม " รวมพลังแห่งความภักดี "

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.