จากใจนายประทีป ยั่งยืน นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง :: ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างเทศบาลตำบลบางเมืองให้เป็นที่กล่าวขานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองว่า " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบางเมือง
พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาชุมชน ประจำปี 2557
ส่งมอบถนน และทำบุญเปิดถนนซอย 57
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวส./ปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2557
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร
โครงการกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน องค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางเมือง
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรนวดฝ่าเท้า)
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรนวดฝ่าเท้า)
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
กีฬาสานสัมพันธ์

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.